Strona główna BIP
środa, 21 lutego 2018 r.
imieniny obchodzą: Roberta, Eleonory

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Strona główna » Pomoc społeczna » Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

wielkość tekstu:A | A | A

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

•    osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 złote, tj. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
•    osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 złotych, tj. kryterium dochodowym na osobę w rodzinie:
przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
- sieroctwa;
- bezdomności;    
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- alkoholizmu lub narkomanii;
•    po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy (mimo braku zmiany danych).
 
•    W szczególnie uzasadnionym przypadku osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu