Strona główna BIP
środa, 21 lutego 2018 r.
imieniny obchodzą: Roberta, Eleonory

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona główna » Organizacja » Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

wielkość tekstu:A | A | A

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest zatrudniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Kierownik Ośrodka w szczególności:

 •     Podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność,
 •     Zarządza Ośrodkiem i zapewnia wykonywanie jego zadań,
 •     Ustala strukturę organizacyjną oraz zasady organizacji pracy,
 •     Wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej:

 a. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gmin

  b. na podstawie innych ustaw

 • Prowadzi postępowania dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wydaje decyzje administracyjne w zakresie świadczeń   rodzinnych (na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec)
 • Wydaje decyzje administracyjne w sprawach dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego  na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
 • Prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,  postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także wydaje decyzje administracyjne w tych sprawach.
 • Wydaje decyzje administracjne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
 • Prowadzi postępowania w zakresie programu rządowego Karta Dużej Rodziny
 • Podejmuje decyzje w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
 • Podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania pracowników i ich wynagradzania.
 • Zatwierdza szczegółowe plany wydatkowania środków przeznaczonych na świadczenia społeczne dla osób uprawnionych, środków na wynagrodzenia dla pracowników, środków na utrzymanie i wyposażenie obiektu.
 • Składa coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej w Ogrodzieńcu z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,
 • Ustala indywidualne zakresy czynności, uprawnienia i odpowiedzialność Głównego Księgowego i bezpośrednio podległych mu pracowników,
 • Określa dodatkowe zadania w formie poleceń służbowych

 
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu jest Dorota Słodek

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu