Strona główna BIP
środa, 13 grudnia 2017 r.
imieniny obchodzą: Juliusz, Łucja

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016

Strona główna » Pomoc społeczna » Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016

wielkość tekstu:A | A | A

Gmina Ogrodzieniec podpisała porozumienie z Bankiem Żywności w Częstochowie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Realizatorem programu na terenie gminy Ogrodzieniec jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby które otrzymają skierowanie z tut. Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Prócz wsparcia żywnościowego, osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (do 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Żywność będzie wydawana w budynku Gminnej Spółdzielni GSSCH, adres: Plac Wolności 37 (budynek przy Biedronce). Osoby spełniające wymienione kryteria proszone są o wcześniejsze zgłaszanie się do tut. Ośrodka, celem otrzymania skierowania. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu