Strona główna BIP
środa, 21 lutego 2018 r.
imieniny obchodzą: Roberta, Eleonory

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Strona główna » Organizacja » Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

wielkość tekstu:A | A | A

Do zadań pracowników należy w szczególności:

•    Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
Prowadzenia postępowań i wydawanie decyzji dot. świadczeń rodzinnych,

     zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

1. urodzenia dziecka,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
4. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
5. samotnego wychowywania dziecka
6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
7. rozpoczęcia roku szkolnego
8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

    świadczeń opiekuńczych

1. zasiłku pielęgnacyjnego
2. świadczenia pielęgnacyjnego
   składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne
•    Przeprowadzanie wywiadów w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych
•    Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
•    Rozpatrywanie odwołań od wydawanych decyzji
•    Prowadzenie analiz przyznanych i wypłaconych świadczeń rodzinnych.
•    Administrowanie systemem SR obsługującym przyznawanie i realizację świadczeń rodzinnych przyznawanych w Ośrodku.

Realizacja świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

•    Prowadzenie spraw dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
a. prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
b. rozpatrywanie wniosków przekazywanych przez komorników w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
c. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
d. rozliczanie kwartalne świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
e. rozpatrywanie odwołań w tym zakresie
•    Współpraca z komornikami Sądów Rejonowych i Sądami Okręgowymi w zakresie:
- kompletowania wniosków dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
- przekazywania kwartalnie informacji w sprawie wyegzekwowania alimentów
•    Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

 

Inspektorem ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ogrodzięńcu jest Paulina Kleciek

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu