Strona główna BIP
piątek, 9 października 2015 r.
imieniny obchodzą: Arnold, Ludwik

Ubezpieczenie zdrowotne

Strona główna » Pomoc społeczna » Rodzaje świadczeń » Ubezpieczenie zdrowotne

wielkość tekstu:A | A | A

Rodzaje świadczeń


•    Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

 KTO MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIE?

Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
 
WYSOKOŚĆ I OKRES UBEZPIECZENIA
Składka na ubezpieczenie jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.
 
KTO NIE MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIA
Składka na ubezpieczenie nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku
- ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego, nieskładkowego wynoszącego co najmniej 10 lat);
- posiada okres ubezpieczenia (składkowy, nieskładkowy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn);


Ubezpieczenie zdrowotne


KTO MOŻE OTRZYMAĆ UBEZPIECZENIE?
 
- Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
- Ośrodek pomocy społecznej zgłasza osoby do ubezpieczenia zdrowotnego.

WYSOKOŚĆ I OKRES UBEZPIECZENIA

 
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest w okresie od dnia przyznania zasiłku stałego do dnia utraty prawa do zasiłku w wys. 9% otrzymywanego zasiłku stałego.
- Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości przyznanego zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 0
dalej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu