Strona główna BIP
poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r.
imieniny obchodzą: Emilia, Julinan

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Świadczeniobiorcy OPS w 2018 roku w liczbach

Strona główna » Aktualności » Świadczeniobiorcy OPS w 2018 roku w liczbach

wielkość tekstu:A | A | A

Informujemy, że wykonanie budżetu OPS za 2018 rok wyniosło 7 979 322,74 zł.

Oto główne świadczenia, z których korzystali mieszkańcy Gminy Ogrodzieniec w ubiegłym roku:

- świadczenie dobry start – 936 uczniów

- świadczenia 500 plus - 788 dzieci

- świadczenia rodzinne: z tego m.in.:

   zasiłki rodzinne - 525 dzieci

   zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. ”becikowe” - 46 dzieci

- zasiłek pielęgnacyjny - 187 osób

- świadczenie pielęgnacyjne:

- opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem – 16 osób

- opieka nad innym członkiem rodziny – 8 osób

- świadczenie rodzicielskie po urodzeniu dziecka – 39 kobiet

- fundusz alimentacyjny- 44 osoby

- zasiłek celowy - 52 osoby

- zasiłek okresowy - 27 osób

- pobyt w schronisku - 6 osób

- pobyt w domu pomocy społecznej – 9 osób

- pobyt w dziennym domu pomocy - 4 osoby

- dodatek mieszkaniowy- 30 osób

- zasiłek stały - 36 osób

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych (dom dziecka) - 7 dzieci

- pobyt w rodzinie zastępczej - 9 dzieci

- dożywianie uczniów w szkołach - 27 uczniów

- stypendia - 19 uczniów

- zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych - 9 osób

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z rozpoznaniem autyzmu - 2 dzieci

- paczki żywnościowe z Banku Żywności - 314 osób

- paczki żywnościowe w ramach Programu Spiżarnia Caritas – 262 osoby

Ponadto:

- realizowana była procedura Niebieskie Karty w stosunku do 51 osób 

- ustalano prawo do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie mających prawa do świadczeń zdrowotnych w przypadku 10 osób

- prowadzono 87 postępowań w sprawie przyznania  Kart Dużej Rodziny, w tym 50 w wersji elektronicznej.

Z  różnych form pomocy tut. Ośrodka skorzystało około 1500 mieszkańców Gminy.

czytano: 110 razy

źródło: ops.ogrodzieniec.pl

Strona główna

Ciekawostki

dalej
Ilość zdjęć: 3
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ogrodzieńcu